เปิดประวัติ "อดิศักดิ์-วิลาสินี" 2 ผู้สมัครผ่านรอบแรก ลุ้นนั่ง ผอ.ไทยพีบีเอส !!

Published on: 30 มิ.ย. 2560จากกรณีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
2. นายพัชระ สารพิมพา
3. นายสุพจ จริงจิตร
4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
6. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
7. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
8. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ไทยพีบีเอสได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ซึ่งมี 2 ราย ได้แก่

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ซึ่งกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 6 ก.ค. ที่จะถึงนี้
 

สำหรับประวัติของนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อายุ 56 ปี จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยเคยดำรงตำแหน่ง นักข่าวและบรรณาธิการข่าว บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2528-2542 และ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2542-2560 ก่อนที่ประกาศจะลาออกเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา
 

โดยก่อนหน้านี้นายอดิศักดิ์ ได้ถูกทาง SLC ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ในกรณีปรากฎข้อเขียนผ่านเฟซบุค 3 ครั้ง ที่มีข้อความระบุว่า บริษัท SLC เป็นกลุ่มทุนของตระกูลชินวัตร ที่เข้ามาซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเนชั่น เพื่อต้องการครอบงำสื่อ ก่อนที่ล่าสุดศาลอาญาจะพิพากษายกฟ้องในกรณีดังกล่าว
 

ในส่วนของ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อายุ 52 ปี จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ ปริญญาเอก PH.D. in Women’s studies,  University of Kent at Canterbury โดยเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการอาวุโส สสส.ในปี 2548-2559 และ ในปี 2559-2560 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Copyright © 2016 lookshin All Rights Reserved